Ngõ nhỏ Hải Phòng xóa quảng cáo, rao vặt bằng bích họa