'Thỏa thuận Brexit về cơ bản đã chết'
EU chốt thỏa thuận Brexit, thúc giục người Anh ủng hộ Thủ tướng Theresa May
Quốc hội Anh thông qua dự luật Brexit