Những ổ voi khổng lồ trên đoạn đường “nguy hiểm nhất Việt Nam“
Quốc lộ 17B nát bét vì xe trốn trạm thu phí