Trang Pháp kể chuyện Thu Minh hát live “Đừng yêu” cận giờ đi sinh