Quả cầu vàng 2019: Thất vọng lớn cho A Star is Born
Spider-man mới là người da màu gốc Mỹ Latinh