Cá chết trên dòng suối đen ngòm ở Phú Quốc, dân chịu không nổi