Bất chấp Mỹ cấm vận, Thổ Nhĩ Kỳ tăng cường tấn công Syria
Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu chiến dịch tấn công vào Syria
Tổng thống Trump ra lệnh tấn công Syria