Cưỡng hôn nữ phóng viên, tay vợt Pháp bị cấm cửa tại Roland Garros