Phát ngôn để đời của “Thái Tử” Pom Bựa trong Thập tứ cô nương
Nam Thư gọi tình cũ Quách Ngọc Tuyên mượn tiền trả nợ phim Thập tứ cô nương
Thập tứ cô nương có “mượn thoại” trong Tân vua hài kịch?
Khi nào có tập 2 Thập tứ cô nương?