Đoàn cán bộ cấp cao Campuchia viếng nghĩa trang liệt sĩ Đức Cơ
Lính quân hàm xanh đi chữa bệnh cho người dân Campuchia