“Cậu bé vàng” Nguyễn Quang Hải vào top 6 ngôi sao tiềm năng châu Á