Người Nhật không phí phạm khi xây trung tâm thể thao Olympic