Quê nhà Bùi Tiến Dũng còn lâng lâng vì đường chuyền "ngoại hạng"
Hàng thịt của mẹ Bùi Tiến Dũng rộn rã trước giờ Việt Nam thi đấu