U.19 Quốc tế 2019: Việt Nam 1 - 0 Trung Quốc
Việt Nam đặt mục tiêu vào chung kết U.19 quốc tế