Tổng thống Trump liệu có tiếp sức cho nạn chia rẽ chủng tộc?
Mỹ điều tra 2 vụ xả súng thảm sát liên tiếp