Xuân Tạo phải nỗ lực nhiều để chơi bóng ở đẳng cấp cao
U.18 Việt Nam cần thời gian để tìm ra nhân tố nổi trội