Tại sao phương Tây lại thúc đẩy hòa bình tại Yemen?