‘Yêu 5’ phiên bản bóc củ hành có làm khó Rhymastic?