Tân binh 72 triệu bảng tiết lộ lí do gia nhập Arsenal