Việt Nam Tín Nghĩa

Cổ đông 3 ngân hàng thông qua việc hợp nhất

Cổ đông 3 ngân hàng thông qua việc hợp nhất

Ngày 15.12, các cổ đông của 3 ngân hàng (NH) Đệ Nhất, Sài Gòn, Việt Nam Tín Nghĩa đã đồng thuận thông qua kế hoạch hợp nhất 3 NH này thành NH TMCP Sài Gòn (SCB).

Top