viết sai

Người Sài Gòn không phải ai cũng biết cách đặt tên đường 'độc'

Người Sài Gòn không phải ai cũng biết cách đặt tên đường 'độc'

Nhiều bạn đọc phát hiện tên đường ở Sài Gòn từ cửa ngõ vào trung tâm là cả một chiều dài lịch sử. Tại sao tên đường lại được đặt như vậy, cách sắp xếp tên đường như vậy có ẩn ý gì? Cách đặt tên đường độc đáo này, chắc ít người Sài Gòn nào biết được.

Top