Cầu nối Việt - Thái

Cầu nối Việt - Thái

03:35 24/06/2013 0

Nhiều doanh nghiệp Việt kiều ở Thái Lan đang nỗ lực đẩy mạnh hợp tác làm ăn với đối tác trong nước.