Vina Woman - Bản lĩnh Việt Nam

3 Hoa hậu Khánh Vân, H’Hen Niê, Hương Giang cùng đi tìm bản lĩnh

3 Hoa hậu Khánh Vân, H’Hen Niê, Hương Giang cùng đi tìm bản lĩnh

Tập đầu tiên của digital series “ Vina Woman - Bản lĩnh Việt Nam ” mang tên “Đi tìm bản lĩnh” có sự tham gia của các khách mời là NTK Thủy Nguyễn, Hoa hậu Hương Giang, Hoa hậu H’Hen Niê và Hoa hậu Khánh Vân.

Top