voi chet tai botswana

Phát hiện 87 con voi chết tại Botswana

Phát hiện 87 con voi chết tại Botswana

0
Số lượng voi bị giết chết phát hiện trong các cuộc khảo sát trên không đạt mức báo động tại Botswana. Vụ việc được mô tả như một "cơn sốt săn trộm voi".