Vùng kinh đô

Trại sáng tác VHNT các vùng kinh đô

Trại sáng tác VHNT các vùng kinh đô

23 văn nghệ sĩ thuộc các Hội Văn học - nghệ thuật (VHNT) các tỉnh, thành Hà Nội, Phú Thọ, Ninh Bình, Thanh Hóa đã cùng hội tụ về Huế tham dự Trại sáng tác VHNT các vùng kinh đô Việt Nam xưa và nay.

Top