Hưng Thịnh Incons tối ưu lợi thế để phát triển đột phá

Hưng Thịnh Incons tối ưu lợi thế để phát triển đột phá

09:06 30/06/2022 0

Với danh mục dự án thi công ngày càng gia tăng, Hưng Thịnh Incons đang tối ưu những lợi thế khác biệt trong ngành xây dựng và thực thi mạnh mẽ các chiến lược phát triển ưu tiên để nâng cao nội lực và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường.