vuot muc tran

Giá USD khó “leo dốc”

Giá USD khó “leo dốc”

0
Giá USD ngoài thị trường tự do tăng vượt mức trần cùng áp lực nhập siêu những tháng cuối năm khiến người dân và doanh nghiệp lo tỷ giá sẽ “leo dốc”, nhưng các chuyên gia lại dự báo khó xảy ra biến động mạnh.