Weslery Warren Jr

Lớn cũng khổ

Lớn cũng khổ

Một người đàn ông Mỹ có tinh hoàn nặng hơn 60 kg vừa trải qua cuộc phẫu thuật kéo dài 13 tiếng đồng hồ để tách bỏ cái “của nợ” này.

Top