wildfest

Ảnh: Nghệ sĩ cung cấp

Suboi tham gia chống nạn buôn bán động vật hoang dã

0
Lễ hội WildFest là một phần của chương trình Cùng hành động tạo sự thay đổi (Operation Game Change - OGC), một chiến dịch quốc gia nhằm thu hút sự chú ý và tạo ảnh hưởng đối với cộng đồng về các vấn đề có liên quan tới nạn buôn bán động vật hoang dã tại VN, đặc biệt nhằm chấm dứt việc buôn bán sừng tê giác.
Làm phim ngắn bảo vệ động vật hoang dã

Làm phim ngắn bảo vệ động vật hoang dã

0
Đây là cuộc thi làm phim ngắn nằm trong chuỗi các hoạt động của dự án hợp tác VN và Mỹ: Cùng hành động tạo sự thay đổi (Operation Game Change)/WildFest - một chiến dịch nhằm nâng cao nhận thức của công chúng, làm giảm nhu cầu sử dụng các sản phẩm từ động vật hoang dã, đặc biệt là sừng tê giác.