Lào mời đoàn thị sát đến Xayaburi

Lào mời đoàn thị sát đến Xayaburi

0
Lào mời đoàn thị sát của các thành viên còn lại trong Ủy hội sông Mê Kông bao gồm Việt Nam, Thái Lan và Campuchia đến khu vực dự án đập thủy điện Xayaburi.
Lào “chưa khởi động dự án Xayaburi”

Lào “chưa khởi động dự án Xayaburi

0
Lào sẽ không khởi động dự án đập thủy điện Xayaburi nếu những quan ngại của các nước thành viên Ủy hội Sông Mê Kông (MRC) chưa được giải quyết.