Honda Việt Nam thông báo triệu hồi xe vì lỗi túi khí /// Ảnh: Honda Việt Nam

Honda Việt Nam triệu hồi 1.335 xe

00:06 17/03/2017 0

Nguyên nhân triệu hồi xe là do các hạt tạo khí của bộ thổi khí bị biến đổi khi tiếp xúc với môi trường có nhiệt độ và độ ẩm thay đổi trong thời gian dài...