Mercedes GLA-Class 2015: bản sao A-Class 'phóng lớn'
Mercedes CLA-class có giá từ 1,45 tỉ đồng
Mercedes-Benz và 'ngòi nổ' mang tên CLA