Tesla Cybertruck có thiết kế như chiếc xe đến từ các bộ phim viễn tưởng