Honda Monkey chính thức bị khai tử sau 50 năm có mặt trên thị trường