Subaru Legacy 2015 - Đối thủ Toyota Camry, Mazda6 về VN