Doanh số bán ô tô toàn cầu trong năm 2020 dự kiến giảm 12% so với năm 2019 /// Detikoto