Lexus LX570 đang phân phối tại Mỹ và một số quốc gia khác trên thế giới
Lexus RX350L 7 chỗ ngồi đầu tiên về Việt Nam