Không xếp loại học sinh tiểu học

Không xếp loại học sinh tiểu học

0
Chỉ cho điểm vào cuối học kỳ và cuối năm học; hồ sơ học sinh thay cho học bạ, không xếp loại học lực… Đó sẽ là những đổi mới mạnh mẽ về đánh giá học sinh tiểu học dự kiến áp dụng ngay trong năm học tới.