Xử phạt người đi bộ

Người đi bộ vi phạm coi chừng cũng bị CSGT xử phạt

Người đi bộ vi phạm coi chừng cũng bị CSGT xử phạt

Giống như người điều khiển các phương tiện tham gia giao thông, người đi bộ nếu đi sai phần đường, không chấp hành đèn tín hiệu,...đều bị xử phạt.

Top