Yêu cầu giám sát chặt việc xử lý chất thải ở nhiệt điện Vĩnh Tân

0 Thanh Niên

Bình Thuận yêu cầu các cơ quan chức năng của tỉnh giám sát chặt việc xử lý chất thải trong quá trình xây dựng, vận hành các nhà máy tại Trung tâm nhiệt điện Vĩnh Tân.

Yêu cầu giám sát chặt việc xử lý chất thải ở nhiệt điện Vĩnh Tân

Ngày 23.8, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Ngọc Hai đã ký Công văn (số 3538) yêu cầu các cơ quan chức năng của tỉnh giám sát chặt việc xử lý chất thải trong quá trình xây dựng, vận hành các nhà máy tại Trung tâm nhiệt điện Vĩnh Tân.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận yêu cầu Công ty TNHH điện lực Vĩnh Tân 1 quản lý chặt chẽ các nhà thầu trong quá trình xử lý chất thải rắn, chất thải công nghiệp nguy hại; khẩn trương khắc phục những tồn tại, thiếu sót mà các cơ quan chức năng của tỉnh đã chỉ ra; hoàn thành các thủ tục khai thác và sử dụng nước biển, xả nước thải vào nguồn nước theo yêu cầu của Bộ TN-MT; lập hồ sơ quản lý hệ thống quan trắc và truyền dữ liệu về Sở TN-MT để làm cơ sở đối chứng trước khi đưa hệ thống vào vận hành chính thức.

Chủ tịch UBND tỉnh còn yêu cầu Công ty TNHH điện lực Vĩnh Tân 1 phải lập, phê duyệt đề án tiêu thụ tro xỉ than. Đối với Sở TN-MT Bình Thuận, chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu đơn vị này phải giám sát chặt các hoạt động của Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1, kể cả hoạt động hiệu chỉnh, vệ sinh máy móc thiết bị có khả năng phát sinh chất thải.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm

Lãi suất cho vay tăng

Lãi suất cho vay tăng

Mặt bằng lãi suất cho vay hiện đang được các ngân hàng điều chỉnh tăng trong bối cảnh chi phí đầu vào gia tăng cùng với hạn mức tín dụng hạn hẹp. Trong đó, tốc độ tăng lãi suất cho vay mua nhà tăng nhanh.