YouTube Studio

YouTube ẩn số lượt không thích

YouTube ẩn số lượt không thích

Dịch vụ YouTube của Google vừa thông báo sẽ ngừng tiết lộ số lượng không thích một video ở trạng thái công khai kể từ bây giờ.

Top