zhuifeng tougu wan

Thu hồi thuốc giảm đau chưa được cấp phép

Thu hồi thuốc giảm đau chưa được cấp phép

0
Liên quan đến thuốc thuốc Zhuifeng Tougu Wan (nhãn bằng tiếng Anh cho biết thuốc có tác dụng cho người bị trúng phong, cảm và giảm đau) bị thu hồi tại Canada, ngày 21.9, Cục Quản lý dược, Bộ Y tế cho biết sản phẩm này hiện chưa được cấp phép lưu hành tại Việt Nam.