Từ khóa

Binh Dinh
Nông dân thu hoạch ớt chỉ thiên ở H.Tây Sơn - Ảnh: Hoàng Trọng

Phập phù giá ớt

Giá ớt trái ở H.Phù Mỹ (Bình Định) đang khá cao nên người trồng ớt lãi lớn. Nhưng bên...
0 Bình luận
Xem thêm