Lãng phí là gì, ai chịu trách nhiệm ?

Lãng phí là gì, ai chịu trách nhiệm ?

0
Hôm nay, Chính phủ sẽ trình QH cho ý kiến lần đầu dự thảo đề nghị sửa đổi luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, với mục tiêu để “hoàn thiện thêm cơ chế đấu tranh chống các hành vi gây lãng phí một cách hiệu lực”.
Hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về thu chi

Hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về thu chi

0
Bộ GD-ĐT vừa ban hành Thông tư quy định việc nhận và sử dụng các khoản tài trợ của phụ huynh và tổ chức xã hội cho các cơ sở giáo dục. Để chấm dứt tình trạng "mượn" danh phụ huynh để thu chi, thông tư này quy định thủ trưởng cơ sở giáo dục phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc quản lý và sử dụng các khoản tài trợ cho cơ sở giáo dục.
/form>