Những đề tài cụ thể gồm: Khảo sát thực trạng và đề xuất biện pháp hỗ trợ trẻ học khó các môn tiếng Việt và toán trong các trường tiểu học; Giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục ở Trung tâm giáo dục thường xuyên; Xây dựng mảng xanh trong nhà trường phổ thông; Nghiên cứu xây dựng hệ thống tiêu chuẩn rèn luyện thân thể trên cơ sở đánh giá thể lực, hình thái và chức năng của học sinh phổ thông từ 6 - 14 tuổi tại TP.HCM…

B.Thanh

>> Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học
>> ĐBSCL: Đầu tư nghiên cứu khoa học, công nghệ rất ít
>> Khuyến khích học sinh nghiên cứu khoa học
>> Nhiều lực cản trong nghiên cứu khoa học - công nghệ
>> Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học
>> Khen thưởng 81 công trình nghiên cứu khoa học của sinh viên

Bạn đọc phản hồi (1 nhận xét)

Bình luận