Đó là những đề tài nghiên cứu thuộc lĩnh vực giáo dục, vừa được UBND TP.HCM chấp thuận cho phép ứng dụng với mục đích phi lợi nhuận.

Những đề tài cụ thể gồm: Khảo sát thực trạng và đề xuất biện pháp hỗ trợ trẻ học khó các môn tiếng Việt và toán trong các trường tiểu học; Giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục ở Trung tâm giáo dục thường xuyên; Xây dựng mảng xanh trong nhà trường phổ thông; Nghiên cứu xây dựng hệ thống tiêu chuẩn rèn luyện thân thể trên cơ sở đánh giá thể lực, hình thái và chức năng của học sinh phổ thông từ 6 - 14 tuổi tại TP.HCM…

B.Thanh

>> Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học
>> ĐBSCL: Đầu tư nghiên cứu khoa học, công nghệ rất ít
>> Khuyến khích học sinh nghiên cứu khoa học
>> Nhiều lực cản trong nghiên cứu khoa học - công nghệ
>> Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học
>> Khen thưởng 81 công trình nghiên cứu khoa học của sinh viên

Bạn đọc phản hồi (1 nhận xét)

Bình luận