Từ khóa

hang rong
Nhớ những lời rao

Nhớ những lời rao

Buổi chiều, trời Sài Gòn ẩm ương, vẻ như đã vào mùa mưa nhưng lại có thông tin rằng mưa trái mùa....
1 Bình luận
Xem thêm