Mốc thời gian 1.5 chạy thương mại chính thức dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông có thể sẽ tiếp tục phải lùi lại /// Ảnh Ngọc Thắng

Tàu Cát Linh - Hà Đông có kịp chạy vào 1.5?

08:07 29/04/2021 1

Mốc thời gian 1.5 chạy thương mại chính thức dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông có thể sẽ tiếp tục phải lùi lại, nếu tư vấn Pháp ACT không kịp cấp chứng nhận an toàn hệ thống.