18 điểm về ‘Quy định giới hạn tối đa ô nhiễm sinh học và hóa học trong thực phẩm’ được bãi bỏ

27/11/2021 20:46 GMT+7

Từ ngày 1.11.2021, 18 nội dung “Quy định giới hạn tối đa ô nhiễm sinh học và hóa học trong thực phẩm” tại Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT ngày 19.12.2007 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành được bãi bỏ.

Theo Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế), Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 12/2021/TT-BYT (Thông tư 12/2021) ngày 6.9.2021 bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành.

Điều 1 của Thông tư 12/2021 nêu rõ: bãi bỏ toàn bộ 8 văn bản quy phạm pháp luật và bãi bỏ một phần 1 văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành. Thông tư 12/2021 có hiệu lực thi hành từ ngày 1.11.2021. Theo đó, danh mục văn bản quy phạm pháp luật bãi bỏ toàn bộ gồm 8 văn bản (1 quyết định và 6 Thông tư), là các văn bản ban hành các năm 1960, 1963, 1964, 1965 1973 và 2015.

Riêng trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, tại điều 2, Thông tư 12/2021 bãi bỏ 18 nội dung tại Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT ngày 19.12.2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành “Quy định giới hạn tối đa ô nhiễm sinh học và hóa học trong thực phẩm”.

Cụ thể các nội dung bãi bỏ:

- Phần 2. Giới hạn tối đa dư lượng thuốc thú y trong thực phẩm.

- Phần 3. Giới hạn tối đa độc tố vi nấm trong thực phẩm.

- Phần 4. Quy định vệ sinh an toàn đối với bao bì, dụng cụ chứa đựng thực phẩm:

+ Mục 4.1. Quy định giới hạn an toàn tối đa kim loại nặng thôi nhiễm từ dụng cụ chứa đựng thực phẩm bằng gốm và thủy tinh.

+ Mục 4.2. Quy định giới hạn an toàn tối đa kim loại nặng thôi nhiễm từ dụng cụ chứa đựng thực phẩm bằng thủy tinh có lòng sâu.

+ Mục 4.3. Quy định giới hạn tối đa ô nhiễm từ hợp kim chế tạo đồ hộp (không kể loại thực phẩm khô, dầu mỡ).

+ Mục 4.4. Quy định giới hạn tối đa ô nhiễm từ nhựa tổng hợp.

- Phần 5. Giới hạn tối đa kim loại trong thực phẩm.

- Phần 6. Giới hạn vi sinh trong thực phẩm:

+ Mục 6.1. Giới hạn cho phép vi sinh vật trong sữa và sản phẩm sữa.

+ Mục 6.2. Quy định giới hạn cho phép vi sinh vật trong thịt và sản phẩm thịt.

+ Mục 6.3. Quy định giới hạn cho phép vi sinh vật cá và thủy sản.

+ Mục 6.4. Quy định giới hạn cho phép vi sinh vật trong trứng và sản phẩm trứng.

+ Mục 6.6. Quy định giới hạn cho phép vi sinh vật trong rau, quả và sản phẩm rau, quả.

+ Mục 6.7. Quy định giới hạn cho phép vi sinh vật trong nước khoáng và nước giải khát đóng chai.

+ Mục 6.9. Quy định giới hạn cho phép vi sinh vật trong thức ăn đặc biệt.

+ Mục 6.10. Quy định giới hạn cho phép vi sinh vật trong kem và nước đá.

- Phần 8. Giới hạn tối đa dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong thực phẩm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.