7 trường khối ngành công an công bố điểm chuẩn

0 Thanh Niên Online

Sáng 29.7, có các trường đại học, học viện khối ngành công an đã công bố điểm chuẩn.

Sinh viên Học viện An ninh Nhân dân /// Thanh Hùng
Sinh viên Học viện An ninh Nhân dân
Thanh Hùng

 Sáng nay (29.7), Tổng Cục chính trị, Bộ Công an đã thông báo điểm chuẩn của tất cả 7 đơn vị đào tạo ngành công an tuyển sinh trình độ đại học năm nay. Cụ thể, điểm chuẩn của từng trường, từng ngành và từng đối tượng tuyển sinh như sau:

1. Học viện Chính trị CAND

Tổ hợp

Điểm

Tiêu chí phụ

C03 Nam phía Bắc

26.0

Trong số 6 thí sinh cùng mức 26.0 lấy 4 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn từ 23.6 điểm

D01 Nam phía Bắc

26.0

C03 Nữ phía Bắc

28.25

D01 Nữ phía Bắc

29.0

C03 Nam phía Nam

24.25

Trong số 2 thí sinh cùng mức 24.25 lấy 1 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn đạt 23.85 điểm

D01 Nam phía Nam

23.75

C03 Nữ phía Nam

26.0

D01 Nữ phía Nam

25.75

2. Học viện An ninh nhân dân

Tổ hợp

Điểm

Tiêu chí phụ

A01 Nam ngành Nghiệp vụ An ninh

27.75

Trong số 8 thí sinh cùng mức 27.75 lấy 3 thí sinh: 2 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn từ 27.2 điểm; 1 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn đạt 27.15 và môn toán đạt 9.4

C03 Nam

ngành Nghiệp vụ An ninh

25.5

Trong số 29 thí sinh cùng mức 25.5 lấy 4 thí sinh: 3 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn là 25.05; 1 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn 24.95 và môn Văn đạt 8.25

D01 Nam

ngành Nghiệp vụ An ninh

26.25

A01 Nữ

ngành Nghiệp vụ An ninh

29.5

C03 Nữ

ngành Nghiệp vụ An ninh

28.0

Trong số 3 thí sinh cùng mức 28.0 lấy 2 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn từ 26.6

D01 Nữ

ngành Nghiệp vụ An ninh

29.0

Trong số 2 thí sinh cùng mức 29.0 lấy 1 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn đạt 25.5 và điểm tiếng Anh đạt 8.2

A01 Nam ngành An toàn thông tin

23.5

D01 Nam ngành An toàn thông tin

19.75

A01 Nữ ngành An toàn thông tin

27.75

D01 Nam ngành Ngôn ngữ Anh

27.25

Trong số 5 thí sinh cùng mức 27.25 lấy 4 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn đạt từ 25.16

D01 Nữ ngành Ngôn ngữ Anh

30.5

3. Học viện Cảnh sát nhân dân

Tổ hợp

Điểm

Tiêu chí phụ

A01 Nam

28.0

Trong số 10 thí sinh cùng mức 28.0 lấy 7 thí sinh: 6 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn từ 27.1 điểm; 1 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn 27.05 và môn Toán đạt 9.4 điểm.

C03 Nam

25.75

Trong số 44 thí sinh cùng mức 25.75 lấy 19 thí sinh: 17 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn từ 23.15; 2 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn là 22.85 và môn văn đạt 7.75 điểm.

D01 Nam

26.25

A01 Nữ

29.5

C03 Nữ

28.25

D01 Nữ

28.75

Trong số 4 thí sinh cùng mức 28.25 lấy 2 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn từ 27.3

4. Trường Đại học An ninh nhân dân

Tổ hợp

Điểm

Tiêu chí phụ

A01 Nam

26.75

Trong số 5 thí sinh cùng mức 26.75 lấy 4 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn từ 25.75 điểm

C03 Nam

25.0

Trong số 20 thí sinh cùng mức 25.0 lấy 1 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn là 23.95

D01 Nam

24.75

Trong số 2 thí sinh cùng mức 24.75 lấy 1 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn là 24.3

A01 Nữ

28.5

Trong số 2 thí sinh cùng mức 28.5 lấy 1 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn là 27.1

C03 Nữ

26.25

Trong số 6 thí sinh cùng mức 26.25 lấy 2 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn từ 24.75

D01 Nữ

27.25

5. Trường Đại học CSND

Tổ hợp

Điểm

Tiêu chí phụ

A01 Nam

26.25

Trong số 13 thí sinh cùng mức 26.25 lấy 3 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn từ 26.2 điểm

C03 Nam

25.5

Trong số 59 thí sinh cùng mức 25.5 lấy 3 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn từ 24.5

D01 Nam

26.0

Trong số 4 thí sinh cùng mức 26.0 lấy 2 thí sinh: 1 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn là 25.55; 1 thí sinh có tổng điểm chưa làm tròn là 24.4 và điểm tiếng Anh 9.8

A01 Nữ

28.75

C03 Nữ

26.5

Trong số 5 thí sinh cùng mức 26.5 lấy 3 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn từ 25.4

D01 Nữ

27.25

Trong số 4 thí sinh cùng mức 27.25 lấy 2 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn từ 25.85

6. Trường đại học Phòng cháy chữa  cháy

Tổ hợp

Điểm

Tiêu chí phụ

A00 Nam phía Bắc

28.25

Trong số 16 thí sinh cùng mức 28.25 lấy 6 thí sinh: 4 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn đạt 27.65 điểm; 2 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn 27.35 điểm và môn toán đạt 9.6

A00 Nữ phía Bắc

30.25

Trong số 4 thí sinh cùng mức 30.25 lấy 3 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn từ 28.35 điểm

A00 Nam phía Nam

27.0

Trong số 18 thí sinh cùng mức 27.0 lấy 5 thí sinh: 3 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn đạt từ 26.55 điểm; 2 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn 26.0 điểm và môn Toán đạt 9.0

A00 Nữ phía Nam

28.5

Trong số 6 thí sinh cùng mức 27.0 lấy 3 thí sinh: 1 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn đạt 27.95 điểm; 2 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn 27.4 điểm và môn Toán đạt 9.4

7. Trường Đại học Kỹ thuật Hậu cần Công an nhân dân

Tổ hợp

Điểm

Tiêu chí phụ

A01 Nam phía Bắc

23.75

D01 Nam phía Bắc

23.25

A01 Nữ phía Bắc

27.5

D01 Nữ phía Bắc

27.5

A01 Nam phía Nam

24.0

Trong số 5 thí sinh cùng mức 24.0 lấy 3 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn từ 23.0 điểm

D01 Nam phía Nam

22.75

A01 Nữ phía Nam

28.25

D01 Nữ phía Nam

27.0

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm