9 nhóm đối tượng được tăng lương hưu, trợ cấp từ 1.7

Thu Hằng
Thu Hằng
29/06/2024 08:35 GMT+7

Từ ngày 1.7, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) và trợ cấp hàng tháng sẽ tăng thêm 15%. Theo Bộ LĐ-TB-XH, 9 đối tượng được điều chỉnh tăng lương hưu, trợ cấp.

Người hưởng lương hưu thấp được tăng lương hưu 2 lần

Theo đề xuất của Bộ LĐ-TB-XH tại dự thảo Nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng vừa trình Chính phủ, từ ngày 1.7, lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng tăng thêm 15% so với tháng 6 năm 2024.

9 nhóm đối tượng được tăng lương hưu, trợ cấp từ 1.7- Ảnh 1.

9 nhóm đối tượng sẽ được tăng lương hưu, trợ cấp từ 1.7

T.N

Sẽ có hơn 3,3 triệu người được tăng lương hưu, trợ cấp BHXH; khoảng 300.000 người hưởng lương hưu, trợ cấp từ trước ngày 1.1.1995 được điều chỉnh theo số tiền tuyệt đối; ngân sách nhà nước chi trả.

Cụ thể, những người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng tháng trước ngày 1.1.1995, sau khi được điều chỉnh tăng lương hưu mà có mức hưởng thấp hơn 3,5 triệu đồng/tháng thì được điều chỉnh tăng thêm như sau:

9 nhóm đối tượng được tăng lương hưu, trợ cấp từ 1.7

Tăng thêm 300.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức hưởng dưới 3,2 triệu đồng/tháng.

Tăng lên bằng 3,5 triệu đồng/tháng đối với những người có mức hưởng từ 3,2 triệu đồng/tháng đến dưới 3,5 triệu đồng/tháng.

Như vậy, từ ngày 1.7, những người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng tháng trước ngày 1.1.1995, sau khi được điều chỉnh lương hưu mà có mức hưởng thấp hơn 3,5 triệu đồng/tháng sẽ được điều chỉnh lần nữa để đạt mức 3,5 triệu đồng/tháng.

Bộ LĐ-TB-XH dự kiến, tổng kinh phí dự kiến để chi trả trong nửa cuối năm 2024 để tăng lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng là hơn 16.200 tỉ đồng. Trong đó, kinh phí tăng thêm từ ngân sách nhà nước trong 6 tháng cuối năm 2024 để tăng lương hưu, trợ cấp hàng tháng khoảng 3.700 tỉ đồng. Quỹ BHXH dùng hơn khoảng 12.500 tỉ đồng để chi trả lương hưu, trợ cấp hàng tháng trong 6 tháng cuối năm 2024.

9 nhóm đối tượng được tăng lương hưu, trợ cấp

Theo Bộ LĐ-TB-XH, 9 đối tượng được điều chỉnh tăng lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng, gồm:

Cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động (kể cả người lao động có thời gian tham gia BHXH tự nguyện, người nghỉ hưu từ quỹ BHXH nông dân Nghệ An chuyển sang theo Quyết định số 41/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ); quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hàng tháng.

Cán bộ xã, phường, thị trấn quy định tại Nghị định số 33/2023/NĐ, Nghị định số 92/2009, Nghị định số 34/2019/NĐ-CP, Nghị định số 121/2003/NĐ-CP, Nghị định số 09/1998/NĐ-CP.

Người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng theo quy định của pháp luật; người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng theo Quyết định số 91/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 613/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; công nhân cao su đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 206-CP của Hội đồng Chính phủ.

Cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 130-CP của Hội đồng Chính phủ, Quyết định số 111-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng.

Quân nhân đang hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 53/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng.

Người đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng trước ngày 1.1.1995.

BHXH Việt Nam cho biết, từ năm 1995 đến hết năm 2023, Quốc hội, Chính phủ đã tiến hành 23 lần điều chỉnh lương hưu.

Sau nhiều lần điều chỉnh, mức lương của người nghỉ hưu hiện nay đã tăng từ 21 - 26 lần so với mức lương hưu tại thời điểm năm 1995.

Mức hưởng lương hưu không phải cố định tại thời điểm nghỉ hưu mà định kỳ được điều chỉnh tăng theo chỉ số giá tiêu dùng và tăng trưởng kinh tế phù hợp với ngân sách nhà nước và quỹ BHXH để đảm bảo cuộc sống của người nghỉ hưu.

Mức điều chỉnh tăng lương hưu 15% từ 1.7 là mức tăng cao nhất từ trước đến nay.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.